"ऋ" Words

  |  
   ऋक   ऋक्ष   ऋक्ष II.   ऋक्ष III.   ऋक्ष IV.   ऋक्ष V.   ऋक्षदेव   ऋक्षपुत्र   ऋक्षरजस्   ऋक्षशृंग   ऋक्षा   ऋग्वेद   ऋग्वेद   ऋग्वेदी   ऋच   ऋच II.   ऋचेयु   ऋचा   ऋची   ऋचीक   ऋचीक II.   ऋजु   ऋजू   ऋजुदाय   ऋजुनस्   ऋजूनस्   ऋजुभुजक्षेत्र   ऋज्राश्व   ऋजिश्वन्   ऋजिश्वन् (भारद्वाज)   ऋण   ऋणं कृत्वा धृतं पिब (पिबेत्)   ऋण करणें   ऋण काढून सण-लग्न करणें   ऋण दिल्यावांचून फिटत नाहीं, आणि मरण आल्यावांचून सुटत नाहीं   ऋण फिटेल पण हीण फिटत नाहीं   ऋण, हत्या आणि वैर चुकत नाहींत   ऋणकर्ता पिता शत्रुः   ऋणकरी   ऋणको   ऋणको धनकोची बायको   ऋणग्रस्त   ऋणंचय   ऋणज्य   ऋणत्रय   ऋणदार   ऋणधन   ऋणबद्ध   ऋणबंध   ऋणमुक्त   ऋणमुक्ति   ऋणमोचित   ऋणवैद्युत   ऋणवैपण   ऋणहर्त्ता   ऋणाईत   ऋणाईतस्वरुपी   ऋणाईतस्वरूपी   ऋणादान   ऋणानबंध   ऋणानुबंध   ऋणानुबंधी   ऋणायत स्वरूपी   ऋणायतस्वरुपी   ऋणायीतस्वरुपी   ऋणिया   ऋणी   ऋत   ऋतु   ऋतू   ऋत II.   ऋतु II.   ऋत III.   ऋत IV.   ऋत V.   ऋत VI.   ऋत VII.   ऋत VIII.   ऋतु प्राप्त झाल्यावरी पतीची इच्छा लागे   ऋतु संपादणें   ऋतुगण   ऋतुचर्या   ऋतंजय   ऋतजित्   ऋतुजित्   ऋतूंत ऋतू, वसंत ऋतू   ऋतुत्रय   ऋतूद्भव   ऋतूद्भव or ऋतूद्भावक   ऋतुदर्शन   ऋतध्वज   ऋतुध्वज   ऋतध्वज II.   ऋतधामन्   ऋतुधामन्   ऋतधामन् II.   ऋतधामन् III.   ऋतुपर्ण   ऋतुपर्ण II.   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person