"ऋ" Words

  |  
   ऋक   ऋक्ष   ऋक्ष II.   ऋक्ष III.   ऋक्ष IV.   ऋक्ष V.   ऋक्षदेव   ऋक्षपुत्र   ऋक्षरजस्   ऋक्षशृंग   ऋक्षा   ऋग्वेद   ऋग्वेदी   ऋच   ऋच II.   ऋचेयु   ऋचा   ऋची   ऋचीक   ऋचीक II.   ऋजु   ऋजू   ऋजुदाय   ऋजुनस्   ऋजूनस्   ऋजुभुजक्षेत्र   ऋज्राश्व   ऋजिश्वन्   ऋजिश्वन् (भारद्वाज)   ऋण   ऋणं कृत्वा धृतं पिब (पिबेत्)   ऋणकर्ता पिता शत्रुः   ऋणकरी   ऋण काढून सण-लग्न करणें   ऋणको   ऋणको धनकोची बायको   ऋणग्रस्त   ऋणंचय   ऋणज्य   ऋणत्रय   ऋण दिल्यावांचून फिटत नाहीं, आणि मरण आल्यावांचून सुटत नाहीं   ऋण फिटेल पण हीण फिटत नाहीं   ऋणमुक्त   ऋणवैद्युत   ऋणवैपण   ऋण, हत्या आणि वैर चुकत नाहींत   ऋणाईत   ऋणाईतस्वरुपी   ऋणादान   ऋणानुबंध   ऋणानुबंध, ऋणानबंध   ऋणानुबंधी   ऋणायतस्वरुपी   ऋणायत स्वरूपी   ऋणायीतस्वरुपी   ऋणिया   ऋणी   ऋत   ऋतु   ऋतू   ऋत II.   ऋतु II.   ऋत III.   ऋत IV.   ऋत V.   ऋत VI.   ऋत VII.   ऋत VIII.   ऋतुचर्या   ऋतंजय   ऋतजित्   ऋतुजित्   ऋतूंत ऋतू, वसंत ऋतू   ऋतुत्रय   ऋतूद्भव   ऋतुदर्शन   ऋतध्वज   ऋतुध्वज   ऋतध्वज II.   ऋतधामन्   ऋतुधामन्   ऋतधामन् II.   ऋतधामन् III.   ऋतुपर्ण   ऋतुपर्ण II.   ऋतु प्राप्त झाल्यावरी पतीची इच्छा लागे   ऋतंभर   ऋतुमंत   ऋतुमती, ऋतुस्नाता   ऋतेयु   ऋत्विज   ऋतुशांती   ऋतस्तुभ   ऋतसेन   ऋतु संपादणें   ऋतायन   ऋथु   ऋद्धि   ऋभु   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person