ऋणायत स्वरूपी

१. ऋणकरी. ‘उगीच ऋणायत स्वरूप्यासारखे डोक्याला हात टेकून चार चौघे येतात तेथे बसूं नका.’ -मोर ४. २. निरुपयोगी
दुसर्‍याला जड असणारा माणूस.

Related Words

: Folder : Page : Word/Phrase : Person