ऋणवैपण

 न. ऋणवईपणा पहा . तें ऋणवैपण देखोनि अंगीं । मी आपुलियाचि उत्तीर्णत्वालागीं । - ज्ञा ८ . १३१ . [ ऋण ]

Related Words

: Folder : Page : Word/Phrase : Person