Dictionaries | References

आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा

मृत्यु आला म्हणजे तो कशाची वाट पहात नाही. माणसाला आपल्या आपल्या म्हणणार्‍या माणसांना आणि वस्तूंना सोडून जावे लागते. त्याच्याबरोबर कोणीच येत नाही. अतःकाली कोणी कोणाच्या उपयोगी पडत नाही हा भावार्थ. तु०-जन हे सुखाचि। दिल्या घेतल्याचे। बा अंतकाळीचे। कोणी नाहीं-कोणी नाहीं ।। -रामदास

Related Words

कोळश्यांक दर आयली म्‍हुण घर जळचें?   नांव न घेणें   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   घोवानें जोडले, बायल्‍येनं संभाळले, घर थरले   गमजा न चालूं देणें   बाकी न ठेवणें   पाऊल मागें न देणें   चुना पानाला न लागणें   भवति न भवति   शिवाणीं उभा न करणें   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   तीन तेरा नव बारा (सांगणें)   दुभत्याचें घर   एका पेण्यान घर शिवप   दिवस दारीं बाहेर आला   दिवस दारीं आला   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं   कोणी अमरपट्टा घेऊन आला नाही   सब छोडे मेरा रब न छोडे   अंधळा व्यभिचारी स्वतःचें घर मारी   चिंता वाहतां बहुत, कर्ज न फिटे निश्र्चित   असतांना दैव बरं, बुडवितांही न मरे   घर ना दार, आणि देवळीं बिर्‍हाड   शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें   आल्यागेल्याचें घर   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   बासा न राहे और कुत्ता न खाये   बहुरत्ना वसुन्धरा, तिच्यांत वस्तूंचा पसारा   आकाशात वारा, खाली वावटळीचा पसारा   द्वादशीचा दिवस आला, आरंभ नाहीं चुलीला   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   न पुरे माझ्या गारीं, कोठला माधुकरी   जें न निघे संबंधीं तें निघे जेरबंदीं   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   जेथें बसे जांभूळवाही, तेथें तन उठूं न पाही   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   सटवीनें लिहिलें भाळीं, तें न चुके कदाकाळीं   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   शिंवाणीं उभा न करणें   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   बियाह न कीया, बराततो देखी है   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   शब्द खालीं पडूं न देणें   न दिसती तारांगणें   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   शय्या पाळीतां आणिकेसी न रमे कांताः   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP