आईचा काळ, बायकोचा मवाळ

एखादा बायकोला मात्र भिऊन वागतो व तिच्यापुढे त्याचे काही चालत नाही. पण आईशी मात्र अरेरावीचे वर्तन करून तिला उर्मटपणाने वागून त्रास देतो त्यास म्हणतात.

Related Words

मवाळ   काळ (= वेळ)   फटकळ-फटकळ काळ   भुत्या-बायकोचा भुत्या   काळ विन्मुख होणें   मोडता-मोडता काळ   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   खायला काळ, भुईस भार   उजेडता काळ   बारा महिने तेराकाळ-अठरा काळ   घरच्या म्‍हातारीचा काळ   गांवचा गांड्या (रांड्या), पण घरचा-सासूचा-बायकोचा देशपांड्या   काळ ना वेळ आणि गाढवाचा खेळ   अनायासें व्हावा काळ ऐसें मागें वेळोवेळ   नाहीं काळ अनुकूल, ऐसें म्हणत असती सगळे   फुकाची भाजी, हगवणीस काळ   गळ्यांत माळ, गरीबाचा काळ   एक काळ मांयचो जाल्यार एक काळ सुनेचो   बरवा-बरवा काळ होणें   आईचा निवाडा, लहान मुलाला पांगुळगाडा   आईचा हात, शिळा गोड भात   बायकोचा भाऊ नि लोण्याहून (अंडापेक्षांहून) मऊ   गांव न पुसे झ्याट, पण घरीं बायकोचा शेट   बायकोचा बोल आणि चाटयाचा अंक कळत नाहीं   आला बायकोचा भाऊ, याहो आपण एका ताटीं जेवूं   बायकोचा कावा, न कळे ब्रह्मदेवा   बायकोचा पायगुण नवर्‍याला बढती   मिळता काळ   चांगला काळ झाला, तो संसारी निभावला   राव वणंगपाळ, बारा वजीरांचा काळ   बा तुझा चालता काळ । खायाला मिळती सकळ ॥   मध्यान्हकाल-काळ-समय   सांजस काळ   गरिबांचा काळ(आणि मोठ्यांचा प्रतिपाळ)   काळ जातो क्षणाक्षणा। मूळ येईल मरणा ।।   खडकल-काळ-काळी-खडकील   उदित काळ   गरीबाचा काळ नाही   फिरेल काळ, तर बदलावी चाल   मेंगा-मेंगा दादला, थानांचा काळ   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   कोलती मोळ काळ कांत कळता   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   फटकळ काळ   काळ आला उफराटा, न करी कोणाशीं तंटा   रेडेपाडे झगडतात नी झाडांपेडांर काळ   सस्ताईची वरव हगवणीला काळ   मारत्‍याचा गुलाम, पळत्‍याचा काळ   होतील बाळ, तर फेडतील काळ   सुकाळ सौदा, हगवण लावी-हगवणीस काळ   अटता काळ   असतील बाळ, तर फेडतील काळ   उजेडता काळ   उदित काळ   उन्मत फो लुगड्याक काळ   ऐकले तर बाळ, नाही तर काळ   ओठा जाळ (काळ), पोटा काळ   कडू काळ   कुर्‍हाडीचा दांडा गोतास काळ   काळ   काळाचा काळ   गरीबाचा काळ नाही   गळ्यांत माळ, गरीबाचा काळ   घरच्या म्‍हातारीचा काळ   चालता काळ   तीन काळ   पडता काळ   फुकाची भाजी, हगवणीस काळ   फटकळ काळ   फटकळ-फटकळ काळ   बुडता काळ   बरवा-बरवा काळ होणें   बारा महिने तेराकाळ-अठरा काळ   मेंगा-मेंगा दादला, थानांचा काळ   मवाळ   माजला वसू, खायास काळ   मारत्‍याचा गुलाम, पळत्‍याचा काळ   मारता-मारत्याचा गुलाम, पळत्याचा काळ   मिळता काळ   मोडता काळ   मोडता-मोडता काळ   रेडेपाडे झगडतात नी झाडांपेडांर काळ   राव वणंगपाळ, बारा वजीरांचा काळ   सुकाळ सौदा, हगवण लावी-हगवणीस काळ   सवंग सौदा हगवणीस काळ   स्वस्त-स्वस्ताचा माल हगवणीला काळ   सस्ताईची वरव हगवणीला काळ   होता काळ   होतील बाळ, तर फेडतील काळ   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person