Dictionaries | References

असतांना दैव बरं, बुडवितांही न मरे

दैव अनुकूल असलें म्हणजे पाण्यात बुडवून सुद्धां माणूस मरत नाही. म्हणजे आपत्ति आली तर तींतूनहि यशस्वीपणें पार पडतो
त्याचे नुकसान करावयाचे म्हटले तरी होत नाही.

Related Words

असतांना दैव बरं, बुडवितांही न मरे   नांव न घेणें   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   न न   दैव आलें द्यायला अन्‌ पदर नाहीं घ्यायला   गमजा न चालूं देणें   बाकी न ठेवणें   पाऊल मागें न देणें   चुना पानाला न लागणें   भवति न भवति   शिवाणीं उभा न करणें   रोज मरे त्याला कोण रडे   मन पादशाही पण दैव गांडू   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   हाल कुत्रा न खाणें   दैव ओढवणें   नीच व्यसनीं बुडतां निंदिति दैवासि न स्वकर्मातें॥   न करत कांहीं, वाईट शिकूं पाही   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   बासा न राहे और कुत्ता न खाये   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   झड वारें येतां असतांना माडा मुळांत रांवचें न्हंय   चिंता वाहतां बहुत, कर्ज न फिटे निश्र्चित   शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें   न घे ऐकून कोणाचें, कान फार बधीर त्याचे   चांगले करी, त्‍याचें भय न धरी   रोख घ्यावें द्यावें, खातें न ठेवावें   कवाध र न   बहु कामें एका हातीं, सिद्धीस न जातीं   मुलाचे लाड करावे, लाडानें वेडे न करावे   सारखे सारखे, कोणी न पारखे   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   सब छोडे मेरा रब न छोडे   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   सटवीनें लिहिलें भाळीं, तें न चुके कदाकाळीं   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   जें न निघे संबंधीं तें निघे जेरबंदीं   न पुरे माझ्या गारीं, कोठला माधुकरी   जेथें बसे जांभूळवाही, तेथें तन उठूं न पाही   शिंवाणीं उभा न करणें   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   शब्द खालीं पडूं न देणें   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   बियाह न कीया, बराततो देखी है   न दिसती तारांगणें   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   शय्या पाळीतां आणिकेसी न रमे कांताः   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP