अक्कल गुंग होणे

क्रि.  काही समजेनसे होणे , गडबडून जाणे , मति कुंठित होणे .

Related Words

चक्री गुंग होणें-भुलणें-उतरणें   थक्क होणे   विलीन होणे   अक्कल गुंग होणें   हौसकू मोल नहीं, गद्धेकू अक्कल नहीं   अक्कल विकून फुटाणे खाणें   उपार्जित होणे   म्हैस बडी कां अक्कल बडी   वाढे वाढे, अक्कल काढे   हिरमोड होणे .   अस्मान टेंगणे होणे   होणे)   अक्कल जाणें   गरजेपुढें अक्‍कल अंधळी   भं ग होणे   सर्द होणे   गुम होणे   उखळ पांढरे होणे   आसन डळमळीत होणे   गरजवंताला अक्‍कल नसते-नाहीं   एक शेर विद्या आली जरी, दहा शेर अक्कल लागे वरी   गुरु गुरु विद्या, शिर शिर (सरसर) अक्‍कल   अक्कल सांगणें   अक्कल हुसारीन   अक्कल नाहीं कवडीची नि नांव सहस्त्रबुदे   देशाचा पाटा वरवंटा होणे   घोड्याएवढें डोकें, गाढवाएवढी अक्‍कल   एक दिवस पाहुणा, दुसरे दिवशीं पै, तिसरे दिवशीं अक्कल नाहीं   एक दिवस पाहुणा, दुसर्‍या दिवशी पै, तिसर्‍या दिवशीं राही त्याची अक्कल जाई   लाज घातली भिजत, अन् अक्कल घातली शिजत   गरज पडली म्‍हणजे अक्‍कल सुचते   क्षरण होणे   त्रांगडं होणे   नजा होणे   ज्‍याला नाहीं अक्‍कल, त्‍याची घरोघर नक्‍कल   समशेर शिकंदरची आणि अक्कल बृहस्पतीची   काळीची सफेद झाली, पण अक्‍कल नाही आली   गरजवंतास अक्‍कल नाहीं व हौसेला मोल नाहीं   नक्कल उचलली आणि अक्कल गमावली   अक्कल विकत घेणें   बायकांची अक्कल चुलीपाशीं   गुरूची विद्या-अक्‍कल गुरूला फळली-भोंवली   ज्‍याची जिव्हा फार चालती, त्‍याची अक्‍कल थोडी असती   शंभर शहाणे पण अक्कल एक   मुलगा देखणा, मात्र अक्कल उणा   अक्कल ठेवा चांगली, नाहीं तर होईल बावली   डोई मोठी, अक्‍कल थोटी   अक्कल बृहस्पतीची आणि समशेर शिकंदराची   दारू चढती, अक्कल जाती   दुनयाभर जी अक्कल, ती नाहीं एकाजवळ   अक्कल   अक्कल गुंग होणें   अशी कर नक्कल की त्यांत न चाले कुणाची अक्कल   अस्मान टेंगणे होणे   आसन डळमळीत होणे   उखळ पांढरे होणे   उपार्जित होणे   एक दिवस पाहुणा, दुसरे दिवशीं पै, तिसरे दिवशीं अक्कल नाहीं   क्षरण होणे   गुंग   गुम होणे   गुरु गुरु विद्या, शिर शिर (सरसर) अक्‍कल   घोड्याएवढें डोकें, गाढवाएवढी अक्‍कल   त्रांगडं होणे   तीळ पापड होणे   थक्क होणे   देशाचा पाटा वरवंटा होणे   नजा होणे   परिस्फोट होणे   पहिले दिवशीं पाहुणा, दुसरे दिवशीं पै, तिसरे दिवशीं अक्कल नाहीं   भं ग होणे   भटाला आणि तट्टाला अक्कल नाहीं   वेडेवांकडें होणे   विलीन होणे   षटकर्णी होणे   सर्द होणे   सादर होणे   हिरमोड होणे .   होणे)   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person