शुकाष्टक - सदगुरुवंदन

श्रीशुक्राचार्यांनीं स्वानंदस्थितीचे जे उद्‍गार काढले आहेत त्यावर ’ शुकाष्टक ’ही नाथांची प्राकृत टीका आहे.


सदगुरुवंदन

श्रीगणेशाय नमः ॥

चिन्मयानंदरुपाय जनार्दनस्वरुपिणे । स्वप्रकाशाय शुद्धाय आचार्यास नमोऽस्तु ते ॥१॥

मायातीताय नित्याय मायागुणप्रकाशिने । व्यक्ताव्यक्तस्वरुपाय आचार्याय नमोऽस्तु ते ॥२॥

ॐ नमो जी जगदगुरु । न दिसोनी जगदाकारु । देखिला तरी संहारु । नमोडितां करिसी ॥३॥

परी घडमोडी दोन्ही । नाहीं करणें तुजलागुनी । यालागीं नमुनी । रहावें स्थिर ॥४॥

तंव नमू हे विचारितां । वेगळा पडे थिता । तरी नमावया आतां । कवण हेतु ॥५॥

उथळलिया भरतें । स्वयें भरी तरीयातें । त्या सिंधूच्या ऐसें अद्वैतें । नमावया द्वैत म्यां केलें ॥६॥

सिंधूच्या बोहटचढीं । तरीयाची वाढीमोडी । तैसी नमावया परवडी । तुझीचि तूतें ॥७॥

तैसे तुझ्या पूर्णपणीं । असोनि नबाणे धणी । ह्नणोनी गावया तुझ्या गुणीं । लांचावलो मी ॥८॥

छंद पडे वाचा । तैं तूं भेटसी साचा । भेटुनी कीर्तनाचा । लाविसी चाळा ॥९॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-09-19T11:35:24.6870000