शुकाष्टक - उत्तम भक्त

श्रीशुक्राचार्यांनीं स्वानंदस्थितीचे जे उद्‍गार काढले आहेत त्यावर ’ शुकाष्टक ’ही नाथांची प्राकृत टीका आहे.


उत्तम भक्त

सर्वभूतेषु यः पश्येद्भगवद्भावमात्मनः ।

भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥१॥

श्रीमदभागवत अ. २/४५

सर्वभूतीं भगवंत । भूतें भगवंती वर्तत । भूतीं भूतात्मा

तोचि समस्त । ‘ मी मी ’ म्हणणें तेथें मीपणा नये ॥१॥

सर्वांभूतीं भगवंत पाही । भूतें भगवंताचे ठायीं ।

हें अवघें देखे तो स्वदेहीं । स्वस्वरुप पाही स्वयें होय ॥२॥

तो भक्तांमाजीं अति श्रेष्ठ । तो भागवतांमाजीं वरिष्ठ ।

त्यासी उत्तमत्वाचा पट । अवतार श्रेष्ठ मानिती ॥३॥

ए. भा. अ. २

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-09-19T11:35:23.8630000