एकनाथी भागवत - श्लोक २० वा

नाथमहाराजांचा हा प्रासादिक ग्रंथ परमपूज्य असल्याने यावर भक्तजनांची आदरबुद्धी आहे.


श्लोक २० वा

श्रीबादरायणिरुवाच ।

इत्यभिष्टूय विबुधैः सेशः शतधृतिर्हरिम् ।

अभ्यभाषत गोविन्दं प्रणम्याम्बरमाश्रितः ॥२०॥

शुक म्हणे परीक्षिती । यापरी देवीं समस्तीं ।

स्तविला स्वानंदें श्रीपती । परमभक्तिभावार्थें ॥३७॥

ऐसा करूनि स्तुतिवादु । संतोषविला गोविंदु ।

देवांसी होत असे आल्हादु । परम विनोदु सर्वांसी ॥३८॥

स्तुति करावया अग्रणी । ब्रह्मा शिव पुढें येऊनी ।

तिंहीं जय-जयकार करूनी । लोटांगणें घातलीं ॥३९॥

देव राहूनियां गगनीं । हात जोडोनि विमानीं ।

विनंती करावयालागोनी । ब्रह्मा पुढें राहोनी बोलतु ॥२४०॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-09-19T11:15:07.5770000