धर्मसिंधु - अथवापीकूपाद्युत्सर्गादि

हिंदूंचे ऐहिक, धार्मिक, नैतिक अशा विषयात नियंत्रण करावे आणि त्यांना इह-परलोकी सुखाची प्राप्ती व्हावी ह्याच अत्यंत उदात्त हेतूने प्रेरित होउन श्री. काशीनाथशास्त्री उपाध्याय यांनी ’धर्मसिंधु’ हा ग्रंथ रचला आहे.

This 'Dharmasindhu' grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.


अथवापीकूपाद्युत्सर्गादि

अथवापीकूपाद्युत्सर्गादि गृहग्रामयोराग्नेयदक्षिणनैऋत्यवायव्येषु मध्येच दुष्टफलः कूपः

शेषदिक्षुशुभः वापीकूपतडागाद्युत्सर्ग उत्तरायणेमाघादिमासषटकस्यशुक्लपक्षेषुप्रशस्तः

जलक्षयसंभावनायांकार्तिकमार्गशीर्षयोरपि नकालनियमस्तत्रसलिलंतत्रकारणम् ।

इत्युक्तेः चतुर्षुविष्णूशयनमासेशुशुक्रास्तादौचवर्ज्यम् ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-06-24T21:01:23.4970000