श्रीदत्तात्रेयाचे अभंग - मन मर्कट चंचल । धांवे सैर...

दत्तात्रेय पूर्ण अवतार असून, ब्रम्हा, विष्णू आणि महेश यांचे एकत्रीत रूप आहे.
Dattatrya is considered by some Hindus, to be god who is an incarnation of the Divine Trinity Brahma, Vishnu and Mahesh.


अभंग

मन मर्कट चंचल । धांवे सैरावैरा खळ ॥१॥

मोहमदिरा पीऊन । नाचे विषयवृक्षीं जाण ॥२॥

शस्त्र निःसंगे ताडिजे । दोर अभ्यासें बांधिजे ॥३॥

ध्यानधारणे लाविजे । आत्म ’रङग’ तैं पाविजे ॥४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-12-16T21:07:32.3570000