रामचंद्राचीं आरती - अवतरला रघुपती जे । आनंदली...

रामचंद्राचीं आरती

रामचंद्राचीं आरती

अवतरला रघुपती जे । आनंदली वसुधा ते ॥
गंधर्व वनिता माध्यान्ह समयी ।
मंगल घोषे नाचति थैथै ॥ धृ. ॥
अमृतकल्या वल्या ।
चांफेकळ्या त्या फुलल्या ॥
प्रसृत झाली श्रीकौसल्या ।
सरिता वाहे अमृततुल्या ॥ अवतरला ॥ १ ॥
वाजंत्रांचे जोड ।वाजती द्वारापुढे ॥
अंगणिं कुंकुंमकेशरि सडे ।
गुढीया मखरें चहूंकडे ॥ अवतरला ॥ २ ॥
क्षीराब्धीसम वाडे सुरतरुचीं फुलझाडे ।
अरुंधती बाळंतिणीकडे धांटीतसे हो बोळवीडे ॥ अवतरला ॥ ३ ॥
देवाधर्मासाठीं । कितीं सोसू काटाटी ॥
मुक्तीचे मस्तकि देऊन पाटी ।
मध्वमूनीश्वर साखर वांटी ॥ अवतरला ॥ ४ ॥
Translation - भाषांतर
N/A

N/A
Last Updated : 2012-08-30T21:28:25.0800000