आरती खंडेरायाची - जयदेव जयदेव जय खंडेराया ।...

निरंजनस्वामीकृत आरती


आरती खंडेरायाची
जयदेव जयदेव जय खंडेराया । भवतम संहारुनिया दाखवि निजमाया ॥धृ॥
॥ शिवशंकर गौरीवर हर करुणाकर । निजभक्ताच्या साठीं घेउनि अवतार
भूलोकाच्या ठायीं येवुनि सत्वर ।
मणि - मल्हादिक दैत्या केला संहार ॥१॥
सर्वांगातें लावुनि भंडार पिवळा ।
कंठीं भूषण शोभे रुद्राक्षमाळा ।
सह्याद्रीचे वरुते बैसुनि अवलीळा ।
हरहर वदनीं बोलतसे वेळोवेळां ॥२॥
वसवोनिया बहुसुंदर सुस्थळ जेजोरी ।
महाळसा शोभतसे वामांकावरी ।
रघुविर - प्रिय अवतार तो हा मल्हारी ।
ह्मणवुनि निरंजन गुण गातो बहुपरी ॥३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-23T07:33:00.6830000