भूपाळी बारा ज्योतिर्लिंगांची - उठोनीया प्रात:काळीं । शिव...

ऐतिहासिक पुराव्यांनुसार, समर्थ रामदासांनी रचलेल्या दासबोध या ग्रंथाचे लेखनिक कल्याणस्वामी होते.


भूपाळी बारा ज्योतिर्लिंगांची
उठोनीया प्रात:काळीं । शिव शिव जपा नित्य काळीं ।
महा पापा होये होळी । सर्वैकाळीं सुखदाता ॥ध्रु.॥
मुख्य काशी विश्वेश्वर । श्र्वेतबंद रामेश्वर ।
लिंगाकार तो गिरिवर । मलकेश्वर नीळगंगा ॥१॥
ओंकार ममलेश्वर । घृष्णेश्वर भीमाशंकर ।
गंगाधर त्रिंबक शिखर । हिमकेदार हिमाचळीं ॥२॥
नागनाथ काळनाथ । सोमनाथ वैजनाथ ।
कल्याणस्वामी श्रीगुरुनाथ । दीनानाथ कृपाळू ॥३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2014-03-22T06:11:51.5100000