देवीची आरती - जय देवी श्रीदेवी माते । व...

देवीदेवतांची काव्यबद्ध स्तुती म्हणजेच आरती.
Aarti, arti, arathi, or arati is a Hindu ritual, and is generally accompanied by the singing of songs in praise of that God or Goddess.

देवीची आरती
जय देवी श्रीदेवी माते । वंदन भावे माझे तव पदकमलाते ॥ धृ. ॥
श्री लक्ष्मी देवी तूं श्री विष्णुपत्नी । पावसी भक्तालागी अति सोप्या यत्नी ॥
जननी विश्वाची तूं जीवनचित्श्क्ती । शरण तुला मॆ आलो नुरवी आपत्ती ॥ १ ॥
भृगवारी श्रद्धेने उपास तव करिती । आंबट कोणी काही अन्न न सेवीती ॥
गुळचण्याचा साधा प्रसाद भक्षीती  मंगल व्हावे म्हणुनी कथा श्रवण करिती ॥ २ ॥
जे कोणी नरनारी व्रत तव आचरिती । अनन्य भावे तुजला स्मरुनी प्रार्थीती ॥
त्यांच्या हाकेला तूं धांवुनिया येसी । संतती, वैभव किर्ती धनदौलत देसी ॥ ३ ॥
विश्वाधारे माते प्रसन्न तूं व्हावे । भवभय हरुनी आम्हां सदैव रक्षावें ॥
मनिची इच्छा व्हावी परिपूर्ण सगळी । म्हणुनी मिलिंदमाधव आरती ओवाळी ॥ ४ ॥
Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-08-30T21:28:25.0800000