शंकराची आरती - जयजयजी मदनांतक गौरीशंकरा ...

देवीदेवतांची काव्यबद्ध स्तुती म्हणजेच आरती.
The poem composed in praise of God is Aarti.

शंकराची आरती ६

जयजयजी मदनांतक गौरीशंकरा ॥
पंचारति करितों तुज हे महेश्वरा ॥ धृ. ॥
 
व्याघ्रांबर अंगी तूं नित्य सेविसी ॥
रुंडमाळ कंठिं असे मस्तकी शशी ॥
गिरिजा तव वामांकीं शोभते तशी ॥
भस्मप्रिया भूतपते इंदुशेखरा ॥ जय. ॥ १ ॥

बहु दुर्जन त्रिपुर दैत्य प्रबल जाहला ॥
हरिविधीसह विबुध पिडुनि त्रास दीधला ॥
तेव्हां ते अति भावें स्तविति मग तुला ॥
त्रिपुरासुर वधुनि सुखी करिसी सुरवरां ॥ जय. ॥२ ॥

एकवीस स्वर्गाहुनि उंची तव अति ॥
सर्वेशा दाता तूं सद्‌गतीप्रती ॥
तव लीलावर्णनासि अल्प मम मती ।
विठ्ठलसुत विनवितसे रक्षि किंकरा ॥ जय. ॥ ३ ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-08-30T21:28:25.0800000