माधव ज्युलियन - गज्जलाञ्जलि

डॉ. माधव त्रिंबक पटवर्धन ऊर्फ माधव जूलियन, (जन्म २१ जानेवारी १८९४; मृत्यु २९ नोव्हेंबर १९३९) हे मराठी भाषेतील प्रतिथयश कवी होऊन गेले.


  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:53:05.6870000