रसगंगाधर

रसगंगाधर ग्रंथाचे लेखक पंडितराज जगन्नाथ होत. व्याकरण हा भाषेचा पाया आहे.


  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References :
रसगंगाधर ग्रंथाचे अनुवादक - प्रो. रा. ब. आथवले.
प्रकाशक - टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे.

Last Updated : 2018-01-17T19:36:09.2030000