संत नामदेवांचे अभंग - पौराणिक चरित्रें

संत नामदेवांनी भक्ति-गीते आणि अभंगांची रचना करून समस्त जनता-जनार्दनाला समता आणि प्रभु-भक्तिची शिकवण दिली.


  • पौराणिक चरित्रें
    संत नामदेवांनी भक्ति-गीते आणि अभंगांची रचना करून समस्त जनता-जनार्दनाला समता आणि प्रभु-भक्तिची शिकवण दिली.
  • पौराणिक चरित्रें - दशावतारवर्णन
    संत नामदेवांनी भक्ति-गीते आणि अभंगांची रचना करून समस्त जनता-जनार्दनाला समता आणि प्रभु-भक्तिची शिकवण दिली.
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2014-12-22T04:32:11.6970000