संत नामदेवांचे अभंग - श्रीकृष्णलीला

संत नामदेवांनी भक्ति-गीते आणि अभंगांची रचना करून समस्त जनता-जनार्दनाला समता आणि प्रभु-भक्तिची शिकवण दिली.


: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2014-12-22T04:32:05.7300000