संत नामदेवांचे अभंग - पंढरीमाहात्म्य

संत नामदेवांनी भक्ति-गीते आणि अभंगांची रचना करून समस्त जनता-जनार्दनाला समता आणि प्रभु-भक्तिची शिकवण दिली.


: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2014-04-23T04:45:22.2970000