संत नामदेवांचे अभंग - श्रीज्ञानेश्वरांची आदि

संत नामदेवांनी संतांचा महिमा इतका रसाळ वर्णन केला आहे, तो एकमात्र त्यांनीच करू जाणे!


: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2015-01-02T21:53:23.0130000