p prabhakar mahajan

  • बालगीत - रानाच्या दरीत पाखरांची...
    निळ्या आभाळवाटांनी पंख पसरुन एकेकटयाने किंवा थव्यांनी उडणारे पक्षी पाहताना मुलांच्या मनात येते, ’आपणही असे पंख पसरुन वार्‍यावर स्वार व्हावे.’
: Folder : Page : Word/Phrase : Person