m mahatma

: Folder : Page : Word/Phrase : Person
  • तृतीय रत्न
    ब्राह्मण पूर्वी तळागाळातील लोकांना भिववून कसा गैरफायदा घेत याविषयीं हे नाटक लिहून महात्मा फुल्यांनी लोकजागर केला.
: Folder : Page : Word/Phrase : Person