धुइजणे

( जुने रुप ) धुणे पहा . सुधाकराचा खांदवखाली । धूइजेती कापुराची सुआळी । - शिशु ६३३ .